ET BIM Distribution

The Collapse / L’Effondrement / Upadek
8.1

The Collapse / L’Effondrement / Upadek

Kończy się żywność. Na stacjach paliw brak benzyny. Elektrownie jądrowe pulsują czerwonymi światłami alarmów. Świat się wali. Człowiek musi jakoś ...